Cargando...

出售/出租/转让: 商务楼 进入 Coruña


参考

交易

位置

位置

入住

退房

物业类型

物业类型

卧室

浴室

最小尺寸

平方米

最大。价格

Montealto, Coruña (A), La Coruña (A Coruña)

商业物业 出售
建筑面积83平方米
76.800€

Matogrande, Coruña (A), La Coruña (A Coruña)

商业物业 出售
建筑面积255平方米
185.000€

Matogrande, Coruña (A), La Coruña (A Coruña)

商业物业 出售
建筑面积199平方米
150.000€

Vioño, Coruña (A), La Coruña (A Coruña)

商业物业 出租
建筑面积660平方米2
3.800€

Centro, Ferrol, La Coruña (A Coruña)

商业物业 出售
建筑面积263平方米2
129.000€

Centro, Ferrol, La Coruña (A Coruña)

商业物业 出售
建筑面积435平方米2
301.000€

Esteiro, Ferrol, La Coruña (A Coruña)

商业物业 出售
建筑面积195平方米1
45.000€

Sada, La Coruña (A Coruña)

商业物业 出售
建筑面积600平方米
107.000€

Los Castros, Coruña (A), La Coruña (A Coruña)

商业物业 出售
建筑面积130平方米2
121.900€

Cuatro Caminos, Coruña (A), La Coruña (A Coruña)

商业物业 出售
建筑面积51平方米
64.000€

Someso, Coruña (A), La Coruña (A Coruña)

商业物业 出售
建筑面积185平方米
105.000€

Cuatro Caminos, Coruña (A), La Coruña (A Coruña)

商业物业 出售
建筑面积172平方米
276.400€

Sagrada Familia, Coruña (A), La Coruña (A Coruña)

商业物业 出售
建筑面积227平方米
75.000€

Matogrande, Coruña (A), La Coruña (A Coruña)

商业物业 出售
建筑面积452平方米
295.000€

Ronda de Outeiro, Coruña (A), La Coruña (A Coruña)

商业物业 出售
建筑面积424平方米1节能认证: D #D##
252.500€

Vioño, Coruña (A), La Coruña (A Coruña)

商业物业 出租
建筑面积984平方米2
4.500€

Ronda de Outeiro, Coruña (A), La Coruña (A Coruña)

商业物业 出售
建筑面积150平方米1节能认证: F #F##
100.050€

Sada, La Coruña (A Coruña)

商业物业 出售
建筑面积494平方米
122.000€

Centro, Vigo, Pontevedra

商业物业 出售
建筑面积50平方米1
65.000€

Calvario, Vigo, Pontevedra

商业物业 出售
建筑面积170平方米
164.770€

Centro, Vigo, Pontevedra

商业物业 出售
建筑面积205平方米 花园
154.408€

Perillo, Oleiros, La Coruña (A Coruña)

商业物业 出售
建筑面积2.000平方米车库
1.200.000€

Neda, La Coruña (A Coruña)

商业物业 出售
建筑面积113平方米1节能认证: C #C#C#
42.000€

Ferrol, La Coruña (A Coruña)

商业物业 出售
建筑面积120平方米1节能认证: E #E#E# (143 kwh/m²)
70.600€

选择: 111 属性。特性下一步 »联系我们

我们免费为您打电话
打电话给我们: