Cargando...

出售: 公寓。住 进入 Coruña


参考

交易

位置

位置

入住

退房

物业类型

物业类型

卧室

浴室

最小尺寸

平方米

最大。价格

Freixeiro, Narón, La Coruña (A Coruña)

酒店公寓 出售
建筑面积89平方米卧室11车库1
44.300€

Freixeiro, Narón, La Coruña (A Coruña)

酒店公寓 出售
建筑面积85平方米卧室11车库1
45.900€

Freixeiro, Narón, La Coruña (A Coruña)

酒店公寓 出售
建筑面积86平方米卧室11车库1
43.800€

Freixeiro, Narón, La Coruña (A Coruña)

酒店公寓 出售
建筑面积81平方米卧室11车库1
41.800€

Miño, La Coruña (A Coruña)

酒店公寓 出售
建筑面积83平方米卧室22车库1
125.000€

Teis, Vigo, Pontevedra

酒店公寓 出售
建筑面积40平方米卧室11车库1
120.000€

Teis, Vigo, Pontevedra

酒店公寓 出售
建筑面积40平方米卧室11车库1
120.000€

Centro, Ribeira, La Coruña (A Coruña)

酒店公寓 出售
建筑面积93平方米卧室22节能认证: D #D#D# (149 kwh/m²)
105.800€

Alto do Castaño, Narón, La Coruña (A Coruña)

酒店公寓 出售
建筑面积88平方米卧室21车库节能认证: E #E#E# (151 kwh/m²)
54.000€

Catabois, Ferrol, La Coruña (A Coruña)

酒店公寓 出售
建筑面积76平方米卧室22车库1节能认证: E #E#E# (143 kwh/m²)
79.000€

Alto do Castaño, Narón, La Coruña (A Coruña)

酒店公寓 出售
建筑面积55平方米卧室21车库节能认证: E #E#E# (151 kwh/m²)
43.000€

Cee, La Coruña (A Coruña)

酒店公寓 出售
建筑面积55平方米卧室11节能认证: G #G#G# (296 kwh/m²)
44.000€

Ciudad Escolar, Coruña (A), La Coruña (A Coruña)

酒店公寓 出售
建筑面积55平方米卧室11
113.000€

Ares, La Coruña (A Coruña)

酒店公寓 出售
建筑面积80平方米卧室32车库1 花园 游泳池节能认证: E #E#E# (165 kwh/m²)
88.000€

选择: 14 属性。特性联系我们

我们免费为您打电话
打电话给我们: